Рентабилност при инвестициите: злато или акции

0
583
Рентабилност при инвестициите

В какво да инвестираме: държавни ценни книжа под формата на акции и облигации или да заложим на „сигурното”, за каквато се смята инвестицията в злато?
Ясно е, че всеки търси 100 % възвръщаема инвестиция без рискови фактори, ала нека да погледнем реалистично на нещата.

Инвестицията в злато: работеща и „сигурна”

Всъщност, златото действително представлява не само една от най-сигурните, ала и една от най-широко предпочитаните инвестиции. Това, което тук можем да отличим като изключително предимство е обстоятелството, че златото на практика не се повлиява от инфлацията. Аналогично стои и ситуацията с колебливите валутни пазари. В това отношение златото изглежда доста примамливо поради простата причина, че възможните колебания във валутните пазари нямат никакво отражение върху стойността му нито днес, нито утре.

А колкото до самата инвестиция в злато, онова, което трябва да знаете преди да предприемете тази стъпка е свързано със стойността и маржа. Златото се измерва в oz (тройни унции) като 1 oz се равнява на приблизително 32 грама.
Цената на златото бива измервана в американски долари като маржът (още познат като спред) между цената за купуване и продаване обикновено се намира в границите 10-15 %. Дори,ако спредът надвишава 20 %, това се счита за напълно нормално.

*Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. interaktivni.com използва публични източници на информация и не носи отговорност за подадената информацията. Търговията на маржин с финансови инструменти носи висок риска за вашия капитал, както може да доведе до големи печалби, така може да доведе и до големи загуби.