Ипотечен кредит идеални части- възможно ли е?

0
104
ипотечен кредит идеални части

Ипотечен кредит идеални части? Гражданите на ипотечни заеми често се питат какво представлява понятието идеална част от жилищен имот и как тази част може да играе роля на залог или гаранция. Поводът за написването на тази статия е да се даде повече информация върху тази не добре позната страна на финансовия пазар в България. Публикацията цели всеки човек сам да може да реши дали притежава такава част от жилищна сграда, както и какви са средствата да я използва при теглене на ипотечен заем.

Без да се задълбава в подробни определения и анализи, е добре да се започне с дефиниция на това какво е идеалната част, за да може да се мисли в насока теглене на такъв заем.

Например, човек живее в обща част на една къща с две други домакинства в къща на три етажа с двор. Реалната част на тази сграда е цялото й пространство, а идеалната й част е тази, в която живее човека. Всеки човек има ясна представа, благодарение на границите, ако такива съществуват, коя част му се полага и това е обикновено неговия етаж и 1/3 от дворното място.

Рамки на кредита

В случай, че тези граници не са точно определени, може да се породи спор между него и останалите живущи в къщата. По тази причина са създадени юридически процедури.

Когато човек иска да предложи на някой кредитодател идеалната си част от имота, за да изтегли ипотечен заем, по силата на закона, той трябва да получи одобрение и от другите две семейства, с които живее в къщата.
При подписване на споразумение с банка за такъв заем, клиентът трябва да има нотариално заверен документ, в който съжителстващите в сградата да се дали своето писмено съгласие за учредяване на ипотеката върху идеалната му част.
В случай, че идеалната част е точно дефинирана и кредитоискателят има писмен въпросния писмен документ от съжителите си в сградата, то той може да пристъпи към ипотекирането на идеалната си част. Това значи, че няма трудности, които да спъват процедурата и банката може да учреди ипотека върху идеалната част, която играе ролята на обезпечение по заема.

По този начин задължението се превръща в ипотечен целеви кредит и лицето получава всички права, които банката предвижда в своя регламент. Те варират в известни граници при всяка отделна банка.
Накрая идва време за предварително регламентираните етапи на жилищното оценяване от експерт-оценител от независима компания или представляващ съответната банка, определяне на сумата, която може да ви се отпусне, лихвата, срока на погасяване на Ипотечен кредит идеални части